zakazane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

O co nie może pytać rekruter?

Dużo mówi się o tym, czego nie powinien robić, czy mówić kandydat do pracy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jednak jest też lista pytań, których rekruter nie ma prawa zadać. Co więcej, odmówienie odpowiedzi na nie, nie może mieć wpływu na dalszy etap rekrutacji.

Można

Zacznijmy od tego, jakie pytania mogą paść na rozmowie o pracę. Rekruter może zapytać o dane podstawowe, niezbędne w procesie rekrutacji, czyli:

 • imię i nazwisko
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • adres do korespondencji
 • wykształcenie
 • doświadczenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • zdobyte umiejętności

Ewentualnie, w wyjątkowych sytuacjach można zapytać o karalność, ale tylko w wypadku, gdy wymaganie jest zaświadczenie o niekaralności.

Nie można:

Jest szereg określonych pytań, które nie mogą paść podczas rozmowy rekrutacyjnej. Należy pamiętać, że są one niezgodne z prawem. Mowa o:

 • przebytych chorobach
 • nałogach (w tym palenie papierosów)
 • wyznaniu
 • przekonaniach politycznych
 • pochodzeniu
 • orientacji seksualnej
 • planowaniu rodziny (zwłaszcza pytanie o ciążę u kobiet – jawna dyskryminacja na tle płciowym)

Jeśli w trakcie rozmowy, pojawią się pytania zakazane, kandydat ma prawo odmówić na nie odpowiedzi. Co więcej, należy od razu zwrócić uwagę na niestosowność zadanego pytania. Np. kobieta, która nie otrzyma zatrudnienia, a podczas rozmowy padnie pytanie o ciążę, może zaskarżyć pracodawcę.

Poza tym, jeśli padną tego typu pytania, kandydat powinien zdawać sobie sprawę z tego, że chyba nie warto zawracać sobie głowy posadą w firmie o takim podejściu.

Pracownik, Rozmowa kwalifikacyjna

Dodaj komentarz