Dodaj ogłoszenie za darmo o pracę

Uzupełnij wymagane pola.

Dodaj darmowe ogłoszenie

Dodajesz darmowe ogłoszenie. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *.


70 znaków pozostało.
6986 znaków pozostało.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Media7.pl Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS: 0000427980, NIP: 9512358867, REGON: 1462484:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usług serwisu Praca Bielsko-Biała, polegających na zamieszczaniu lokalnych ogłoszeń o pracę oraz w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być serwisy zajmujące się ogłoszeniami o pracę.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres publikacji Pani/Pana ogłoszenia o pracę, tj. przez okres 30 dni, albo do jego usunięcia przed upływem tego okresu. Po upływie w/w okresów niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych jest konieczne dla zamieszczenia ogłoszenia o pracę, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług świadczonych w serwisie Praca Bielsko-Biała.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.