dla kogo praca w Bielsku?

Przekrój zawodowy w mieście

Rynek pracy z roku na rok ulega licznym przekształceniom. Zmiany w strukturze zatrudnienia oraz sytuacji gospodarczej zachodzą niekiedy bardzo szybko. Jednak pewnego rodzaju prognozy są w stanie określić, jaki będzie przyszły jego kształt. Chodzi głównie o zapotrzebowanie na konkretne zawody. Na podstawie prognoz można ustalić, w jaki sposób będzie wyglądać przyszły rynek pracy, kto ma szansę na szybkie jej znalezienie, a komu może zając to nieco więcej czasu.

Rynek pracownika i rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody zmienia perspektywę pracy głównie w warunkach płacowych i formalnych. Aktywność w obszarze IT oraz sprzedaży jest największa, stąd najwięcej ofert pracy można znaleźć właśnie w tych kategoriach. Do łask wróciły także zawody fachowe, na które zapotrzebowanie jest największe od kilkunastu lat. Problemem natomiast jest brak pracowników z tego obszaru. Pracodawcy, zabiegając o pozyskanie takiego pracownika, nie tylko proponują wyższe wynagrodzenie niż dotychczas, ale także starają się pozyskać pracowników już w szkołach zawodowych lub bezpośrednio z urzędu pracy. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż szkoły zawodowe nie cieszyły się ostatnio zbyt dużym zainteresowaniem. Jednak powoli trend zaczyna się odwracać, co skutkuje częstszymi wyborami konkretnego zawodu, na który jest przecież tak ogromne zapotrzebowanie.

W Bielsku-Białej rok 2018 rozpoczął się pod hasłem bardzo dużego deficytu kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Spore zapotrzebowanie odnotowano także na: agentów ubezpieczeniowych, betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieślów i stolarzy budowlanych, cukierników, dekarzy i blacharzy budowlanych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, fryzjerów, górników i operatorów maszyn i urządzeń wydobywczych, kamieniarzy, kierowców autobusów, kosmetyczki, krawców i pracowników produkcji odzieży, kucharzy, logopedów i audiofonologów, magazynierów, mechaników maszyn i urządzeń, mechaników pojazdów samochodowych, monterów instalacji budowlanych, monterów maszyn i urządzeń, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorów obrabiarek skrawających, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarzy, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracowników ds. jakości, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, pracowników fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracowników ochrony fizycznej, pracowników przetwórstwa metali, pracowników przetwórstwa spożywczego, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, pracowników służb mundurowych, pracowników telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterów, teleankieterów, projektanci i administratorzy baz danych, programiści przedstawicieli handlowych, robotników budowlani, robotników obróbki drewna i stolarzy, samodzielnych księgowych, spawaczy, specjalistów ds. finansowych, specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawców i kasjerów, ślusarzy, tapicerów, zaopatrzeniowców i dostawców.

Grupy zawodów, w których znajdują się biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, floryści gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, inżynierowie inżynierii środowiska, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków są obecnie w trudnej sytuacji rynkowej. Są to tak zwane zawody z grupy nadwyżkowej, co oznacza, że przedstawicieli tych zawodów jest zbyt wiele w stosunku do zapotrzebowania rynkowego.

Natomiast w idealnej równowadze rynkowej znajduje się zdecydowanie najwięcej grup zawodowych z wielu obszarów. Stan równowagi rynkowej występuje wtedy, gdy popyt na dany zawód równoważy się z podażą. Oznacza to, że tyle samo jest poszukujących pracy w konkretnym zawodzie, co poszukiwanych i zdolnych do podjęcia pracy. Według badania Barometr Zawodów na rok 2018 dla Bielska-Białej w tym obszarze znajdują się: administratorzy stron internetowych, akustycy i realizatorzy dźwięku, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, blacharze i lakiernicy samochodowi, dentyści, diagności samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, fotografowie, geodeci i kartografowie, graficy komputerowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. produkcji, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, lakiernicy, lekarze, listonosze i kurierzy, masarze i przetwórcy ryb, meteorolodzy, geolodzy, geografowie, monterzy elektronicy, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy okien i szklarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy maszyn włókienniczych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pedagodzy, pomoce w gospodarstwie domowym, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy obsługi ruchu lotniczego, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy socjalni, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy usług pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, prawnicy, projektanci wzornictwa przemysłowego, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy leśni, robotnicy obróbki skóry, rolnicy i hodowcy, rybacy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asystenci, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia, specjaliści telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy mechanicy, weterynarze, windykatorzy oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Trendy są podobne dla całej Polski. Widać wyraźnie, że to właśnie fachowcy są najbardziej pożądani na rynku pracy. Jeśli chodzi o pracowników z dyplomem uczelni wyższych, nadal w lepszej sytuacji są osoby z wykształceniem technicznym. Co prawda sytuacja humanistów nieco się poprawia, jednak nadal jest im znacznie ciężej znaleźć pracę, niż pozostałym przedstawicielom grup magisterskich.

W Bielsku-Białej stopa bezrobocia w styczniu 2018 wyniosła 2,4%. Oznacza to przyrost rzędu 0,1% w stosunku do grudnia 2017. Ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej zanotowano wzrost w ewidencji bezrobotnych o 174 osoby w stosunku do grudnia 2017.

Rynek pracy w Bielsku-Białej