Sytuacja na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy

Gospodarka

Bielsko-Biała to miasto, które niegdyś słynęło z bardzo rozwiniętego przemysłu. Nie bez powodu było nazywane „miastem 100 przemysłów” i „śląskim Manchesterem”. Zmiany, które nastąpiły w kraju po 1989 roku, spowodowały, że gospodarka Bielska-Białej podupadła, ale po wejściu Polski do UE sytuacja w mieście zaczęła się poprawiać. Aktualnie bezrobocie w Bielsku-Białej jest nieznaczne, a miejscowość ta jest uznawana za bardzo atrakcyjną dla inwestycji. Miasto stało się ośrodkiem handlowo-usługowym (szczególnie rozwinięte są usługi finansowe).

Aktualności z rynku pracy

Pod koniec września 2018 roku stopa bezrobocia w Bielsku-Białej wynosiła 1,9%. To zdecydowanie mniej niż wynoszą statystyki dla powiatu, województwa i dla kraju. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła.

Wiele ofert pracy niesubsydiowanej w Bielsku-Białej było skierowanych do osób z wykształceniem podstawowym. Pracodawcy szukają m.in. operatorów maszyn, pracowników budowlanych, robotników do wykonywania prostych prac, a także pracowników linii produkcyjnej oraz personelu sprzątającego. Takie ogłoszenia nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem, gdyż w innych branżach można znaleźć pracę z dużo lepszym wynagrodzeniem.

Wiele ofert pracy jet adresowanych do bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Bielscy pracodawcy poszukują m.in. stolarzy, dekarzy, sprzedawców czy salowych.
Spośród pracowników z wykształceniem wyższym poszukiwani są m.in. fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, pielęgniarki, księgowi, ratownicy medyczni, specjaliści BHP czy terapeuci zajęciowi.

Spośród form przeciwdziałania bezrobociu największym zainteresowaniem cieszyły się staże. Z ofert staży skorzystało od początku 2018 roku ponad 230 bezrobotnych. 130 osób otrzymało dotacje na otworzenie działalności gospodarczej. Inne formy pomocy to umowy interwencyjne i prace społeczno-użyteczne oraz szkolenia. Pracodawcy z Bielska-Białej wykazują też zainteresowanie refundacją kosztów wyposażenia stanowiska.

Rynek pracy w Bielsku-Białej