prawnik

Prawnik – zawód, zarobki, studia

Zawód – prawnik

Co piąty maturzysta deklaruje chęć studiowania prawa i administracji. Kandydatów podczas rekrutacji jest dużo, dlatego trzeba wykazać się bardzo dobrymi wynikami z egzaminu dojrzałości. Zawód prawnika należy do jednych z bardziej prestiżowych. Przedstawiciele tej profesji mają za zadanie pomagać ludziom w rozwiązywaniu zawiłych kwestii prawnych.

Co robi prawnik?

Kandydaci na prawników powinni cechować się odpowiedzialnością oraz doskonałą pamięcią, która pomoże odnaleźć się w gąszczu przepisów. Do głównych zadań osób pracujących w tym zawodzie należą: sporządzanie pism procesowych, interpretowanie dokumentów prawnych, doradztwo, dbanie o interesy klientów. Prawnik pracuje z ludźmi, dlatego musi odznaczać się komunikatywnością oraz wysoką kulturą osobistą. Istotna jest również dyskrecja. Prawnicy powinni zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedzieli się, wypełniając swoje obowiązki.

Jak zostać prawnikiem – studia

Aby zostać prawnikiem, należy ukończyć odpowiednie studia na wydziale Prawa i Administracji. W Polsce jest wiele uczelni, które mają w swojej ofercie prawo. Nauka na uniwersytecie trwa 5 lat i kończy się obroną pracy magisterskiej. Kolejnym etapem jest aplikacja. Aby się na nią dostać, należy zdać trudny egzamin składający się ze 150 pytań. Przed przystąpieniem do testu należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • trzy zdjęcia.

Aplikacja trwa 3 lata i także kończy się egzaminem.

Ile zarabia prawnik?

Zarobki prawników na początku kariery wynoszą około 3970 zł brutto. Wynagrodzenie rośnie wraz z doświadczeniem, dlatego z czasem można liczyć na zwiększenie zysków. Najwyższe pensje wahają się od 5000 zł do 6000 zł brutto. Osoby, które znalazły pracę w firmach z zagranicznym kapitałem, mogą liczyć na jeszcze wyższe wypłaty. Droga do kariery prawnika jest dość trudna, ale w późniejszych latach można liczyć na korzyści finansowe.

Prawnik – Bielsko Biała

Prawnicy z Bielska-Białej znajdą pracę w kancelariach lub korporacjach. Część osób decyduje się na założenie własnej kancelarii w rodzinnych stronach. W mniejszych miastach konkurencja jest mniejsza, dlatego dobry prawnik w Bielsku może liczyć na sporą liczbę klientów, a tym samym wysokie zarobki. Absolwenci prawa często są zatrudniani w urzędach miast.

Kariera i rozwój, Pracownik