Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:
Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. inżynierii ruchu
Miejsce pracy: Czechowice-Dziedzice
Numer referencyjny: WZ/IZ/08/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i realizacją procesu przewozowego przez posterunki ruchu i posterunki dróżników przejazdowych, współpraca z przewoźnikami i dyspozyturami w zakresie realizacji procesu technologicznego pracy stacji,
 • stosowanie i nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w Spółce procedur SMS oraz innych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego, koordynacja pracy w wyznaczonym obszarze w sytuacjach kryzysowych, zakłóceniach w ruchu kolejowym i podczas "akcji zima",
 • nadzór nad porządkiem, ochroną mienia kolejowego w zakresie energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, mienia powierzonego kolei do przewozu oraz ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska,
 • udział w opracowywaniu oraz wnioskowanie zmian do regulaminów technicznych posterunków ruchu / odcinków zpr regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót,
 • wnioskowanie w sprawach dotyczących usprawniania pracy sekcji, pracy posterunków technicznych, wdrażania nowych technik prowadzenia ruchu, zmian do rozkładu jazdy,
 • udział w komisjach m.in. odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urządzeń srk na posterunkach technicznych, w komisjach kolejowych (powypadkowych),
 • nadzór nad infrastrukturą pasażerską oraz jakością przekazywanej informacji pasażerskiej na podległej sekcji eksploatacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: transport,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku dyżurnego ruchu oraz 1 rok na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • egzamin kwalifikacyjny na stanowisko dyżurnego ruchu,
 • wiedza zawodowa z zakresu bezpieczeństwo kolejowe, współpraca z przewoźnikami, SMS, prowadzenie ruchu kolejowego, infrastruktura kolejowa, inżynieria ruchu,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.