Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 138599

Warunki pracy

Praca biurowa - przy stanowisku oświetlonym naturalnie i sztucznie. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru pracy.

Zakres zadań

 • Ewidencjonowanie pism oraz dokumentów
 • Prowadzenie rejestrów
 • Archiwizacja dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Praca na podobnym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2024-05-24

  śląskie Cieszyn