Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 134888

Warunki pracy

Praca biurowa w pomieszczeniu - przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

  • Rejestracja pism
  • Obieg poczty (przychodzącej i wychodzącej)
  • Archiwizacja dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Praca na podobnym stanowisku
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe