Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 129716

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

  • przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w trybie określonym w kodeksie postepowania administracyjnego
  • prowadzenie kontroli w trybie zwykłym i uproszczonym poprawności funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych KMP
  • prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Zespołu Kontroli , prowadzenie dziennika elektronicznego
  • przygotowywanie odpowiedzi w ramch informacji publicznej
  • archiwizowanie dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku administracyjnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym, na podobnym stanowisku
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe