Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 127401

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu, przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym, przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

  • Przyjmowanie i wysyłanie przesyłek, sporządzanie wykazów
  • Kompletownie i przedkładanie dokumentów i korespondencji Naczelnikowi
  • Prowadzenie dokumentacji zdolności do pracy policjantów i pracowników
  • Archiwizowanie dokumentów i przekazywanie do składnicy akt.
  • Wprowadzanie d systemu elektronicznego urlopów i innych nieobecności policjantów i pracowników .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne, kierunkowe - administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe