Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 117391

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; • możliwość poruszania się po budynku:  ciągi komunikacyjne nie stanowią przeszkody dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Przy jednym wejściu do budynku istnieje podjazd umożliwiający wejście osobom prouszającym się na wózku inwalidzkim lub innym osobom z niepełnosprawnością. Odpowiednio dostosowana toaleta.

Zakres zadań

 • realizuje czynności związane z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem, wysyłaniem, archiwizacją i udostępnianiem, potwierdzaniem za zgodność kopii dokumentów, w tym dokumentów niejawnych
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne oraz inną dokumenatcję związaną z działalnością kancelaryjną w celu zapewnienia właściwego obiegu wewnętrznego i zewnętrznego dokumentów jawnych i niejawnych, rówież w ramach systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • realizuje czynności związane z brakowaniem niearchiwalnej dokumentacji jawnej i niejawnej o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym kategorii "Bc"
 • przygotowuje korespondencję jawną oraz niejawną do wysłania, w tym dokonuje sprawdzenia poprawności wykonania dokumentów
 • wydaje dokumenty i materiały niejawne osobom do tego uprawnionym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • umiejętność obsługi pakietu Office
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE"”;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • umiejętność pracy w zespole, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia z zakresu obsługi kancelaryjnej


 • Referent

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Referent

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Referent

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała