Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Pszczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 116607

Warunki pracy

PRACA ADMINISTRACYJNO- BIUROWA, OBSŁUGA KOMPUTERA 8 GODZIN DZIENNIE, PRACA W GODZINACH OD 7.30-15.30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE JEST NA PARTERZE BUDYNKU - BRAK WIND, PODJAZDÓW I INNYCH UŁATWIEŃ DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH. 

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno - biurową Naczelnika Wydziału Prewencji i jego Zastępcy, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Obsługuje w zakresie kancelaryjno- biurowym Wydziału Prewencji , w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy.
 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze, w celu zapewnienia właściwej ewidencji i obiegu dokumentów.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów kompletności zapisów w prowadzonych dziennikach
 • Przygotowuje i przekazuje korespondencję z Wydziału Prewencji do wysyłki przez pocztę specjalną, urząd pocztowy, w celu właściwej dystrybucji korespondencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2023-03-27

  śląskie Pszczyna
 • Referent

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

  Opublikowano: 2023-03-25

  śląskie Czechowice-Dziedzice
 • Referent

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

  Opublikowano: 2023-03-19

  śląskie Bielsko-Biała