Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 115696

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy komputerze

Zakres zadań

  • Organizowanie procesu inwentaryzacji i odpowiedzialności materialnej
  • organizowanie procesu prawidłowego powierzania mienia
  • współpraca z Główna Komisją Inwentaryzacyjną
  • kontrola dokumentacji sporządzonej przez powołane zespoły spisowe z zakresu prowadzenia procesu inwentaryzacji
  • organizowanie procesu wybrakowywania składników majątkowych będacych na wyposażeniu KMP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne, finansowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe