Praca: Starszy asystent

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 86711

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.858,69 zł brutto,

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • nagrody jubileuszowe,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7.00 a 8.00,

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku V piętrowym,

 • budynek wyposażony w dźwig osobowy (parter – dostęp z półpiętra), ale nie posiada platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – II piętro budynku,

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Kieruje pracowników na szkolenia zgodnie z rocznym planem szkoleń, współpracuje przy opracowaniu programów szkoleń lub opiniuje otrzymane propozycje programowe, monitoruje realizację lokalnego budżetu szkoleniowego oraz potwierdza zrealizowanie szkolenia przez dostawców zewnętrznych, w celu zapewnienia możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników w Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Realizuje i monitoruje proces zbierania potrzeb szkoleniowych, analizuje potrzeby szkoleniowe pracowników, przygotowuje i uzupełnia regionalny plan szkoleń, wyszukuje dostawców szkoleń zewnętrznych i dokonuje wyboru ofert, komunikuje plan szkoleń pracownikom i kadrze kierowniczej oraz identyfikuje potrzeby szkoleniowe w celu realizacji polityki szkoleniowej.
 • Uczestniczy w realizacji zadań związanych z procesem adaptacji nowo zatrudnionego pracownika oraz organizacją służby przygotowawczej pracowników, komunikuje i edukuje osoby zaangażowane o zasadach i przebiegu służby przygotowawczej, dokumentuje i nadzoruje przebieg służby przygotowawczej, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania w Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Uczestniczy w programach aktywizujących pracowników i wspierających ich rozwój w celu zapewnienia organizacji kadr o kompetencjach niezębnych do realizacji zadań strategicznych.
 • Dokonuje pomiaru efektywności szkoleń realizowanych poza Krajową Szkołą Skarbowości oraz innych działań rozwojowych na gruncie lokalnym w celu określenia skuteczności zaplanowanych działań rozwojowych.
 • Realizuje praktyki i staże poprzez weryfikację programu praktyk zaproponowanego przez placówkę edukacyjną pod kątem potrzeb i możliwości jednostki oraz uczestniczy w przygotowaniu stosownej dokumentacji dla praktykantów i stażystów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 6 m-cy na stanowiskach związanych z obsługą kadrową
 • umiejętność planowania i organizowania zadań swoich i innych,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami równocześnie,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność komunikacji z osobami na różnych szczeblach organizacji,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o służbie cywilnej,


Zobacz najnowsze oferty

h2
 • Magazynier bez uprawnień

  BEL-POL

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Magazynier

  BEL-POL

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Kasjer

  AGATA Spółka Akcyjna

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator Wózka Wysokiego Składowania

  CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Żywiec
 • Specjalista ds. Zakupu Surowców

  ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała