Praca: Specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Pszczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 87330

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym dwuzmianowym przy naturalnym i sztuczym oświetleniu. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze budynku klimatyzowane. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny, praca w terenie. 

Zakres zadań

 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teleinformatycznych, przeprowadza okresowe przeglądy oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw, w celu zapewnienia sprawności technicznej systemu łączności.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawienie niezbędnych połączeń kablowych, w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzenia.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem łączności.
 • Udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego, w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki i komisariatów.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatyki będącego w użytkowaniu jednostki , w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem.
 • Prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych z dostępem do sieci PSTD poprzez łączność bezprzewodową GSM, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Administruje systemami zasilania gwarantowanego oraz rezerwowego w jednostce KPP w Pszczynie oraz podległych komisariatów, w celu prawidłowego funkcjonowania systemów.
 • Rejestruje, modyfikuje i sprawdza w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych, w celu gromadzenia danych i dostarczenia informacji patrolom pełniącym służbę w jednostce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikatywność
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli tajne lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze postępowania sprawdzającego.


Zobacz najnowsze oferty

h2
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Doradca wspólnot i spółdzielni

  PKO Bank Polski

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Dermokonsultantka

  Ziko Apteka Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Projektant

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Betoniarz - Zbrojarz

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator Maszyn Zbrojarskich

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała