Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Opis stanowiska:
 • wspieranie działań Spółki w zakresie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych przepisów i wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • tworzenie, przeglądy i aktualizacje dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów powierzenia danych osobowych,
 • analiza naruszeń ochrony danych,
 • opiniowanie wewnętrznych regulacji w obszarze ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie oraz okresowy przegląd obowiązków informacyjnych, klauzul zgód oraz formularzy służących do zbierania danych osobowych,
 • wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych Spółki w realizowanych przez nie procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe oraz ukończone kursy i szkolenia związane z ochroną danych osobowych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze ochrony danych,
 • znajomość regulacji ochrony danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
Oferujemy:
 • karta Multisport dla pracownika i jego rodziny,
 • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny,
 • paczki świąteczne,
 • darmowa nauka języków,
 • imprezy firmowe,
 • wyjazdy integracyjne,
 • pyszna kawa,
 • atrakcyjne i komfortowe biura,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie sektora budownictwa komercyjnego,
 • zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet benefitów pracowniczych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1)
pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Resi Capital S.A,
z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), posiadająca numer NIP6793198944.; adres e-mai: biuro@resi.pl
Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@resi.pl
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@resi.pl
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych