Obecnie dla naszej spółki Valeo Electric and Electronic Systems
w Czechowicach-Dziedzicach prowadzimy rekrutację na stanowisko
Specjalista IT / wsparcie aplikacji biznesowych
Miejsce pracy: Czechowice-Dziedzice
Twoje zadania:     
 • Wsparcie Techniczne:
  • Odpowiadanie na zapytania użytkowników dotyczące systemów informatycznych.
  • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.
  • Udzielanie pomocy zdalnej lub osobiście w razie potrzeby.
 • Instalacja i Konfiguracja:
  • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.
  • Zarządzanie aktualizacjami aplikacji.
 • Monitorowanie Systemów:
  • Nadzorowanie i monitorowanie wydajności systemów.
  • Wykrywanie i rozwiązywanie problemów wydajnościowych.
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem:
  • Wdrażanie i utrzymanie polityk bezpieczeństwa informatycznego.
  • Monitorowanie systemów pod kątem potencjalnych zagrożeń.
 • Tworzenie Raportów:
  • Tworzenie raportów dotyczących funkcjonalnych definiowanych przez użytkowników systemów informatycznych 
 • Współpraca z Zespołem IT:
  • Współpraca z zespołami IT Valeo w celu rozwiązywania bardziej zaawansowanych problemów.
  • Przekazywanie informacji o potrzebach użytkowników zespołom wsparcia
 • Zarządzanie Incydentami:
  • Rejestrowanie zgłoszeń i incydentów.
  • Koordynowanie działań mających na celu szybkie rozwiązanie problemów.
 • Udoskonalanie Procesów:
  • Proponowanie i wdrażanie usprawnień w zakresie obsługi systemów informatycznych.
  • Analiza feedbacku od użytkowników w celu ciągłego doskonalenia usług.
 • Dokumentacja:
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej problemów, rozwiązań i procedur.
  • Aktualizacja dokumentacji w miarę wprowadzania zmian.
Wymagane umiejętności:
 • Znajomość Systemów Informatycznych:
  • Znajomość systemów operacyjnych (MS Windows serwer, Active Directory oraz Windows 10/11) i aplikacji biurowych - Google workspace, MS Office.
  • Zrozumienie architektury systemów informatycznych.
 • Umiejętności Diagnostyczne:
  • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych.
  • Zdolność skutecznego korzystania z narzędzi diagnostycznych.
 • Komunikacja interpersonalna:
  • Umiejętności komunikacyjne zarówno werbalne, jak i pisemne.
  • Zdolność tłumaczenia zagadnień technicznych na zrozumiały dla użytkownika język.
 • Obsługa Klienta:
  • Umiejętność obsługi klienta i skuteczne reagowanie na zgłaszane problemy.
  • Cierpliwość i empatia w kontakcie z użytkownikami.
 • Zarządzanie Czasem:
  • Zdolność efektywnego zarządzania czasem i priorytetowaniem zadań.
  • Gotowość do pracy pod presją w przypadku pilnych problemów.
 • Zrozumienie Bezpieczeństwa:
  • Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa informatycznego.
  • Umiejętność identyfikacji i reagowania na potencjalne zagrożenia.
 • Rozwiązywanie Problemów:
  • Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Znajomość Narzędzi Informatycznych:
  • Doświadczenie w korzystaniu z systemów helpdesk do rejestrowania i monitorowania zgłoszeń.
  • Znajomość języka SQL, PL/SQL i relacyjnych baz danych (najlepiej ORACLE)
  • Znajomość programowania w środowisku oracle APEX będzie dodatkowym atutem
 • Współpraca Zespołowa:
  • Umiejętność współpracy z zespołem IT i innymi działami organizacji.
  • Zdolność do efektywnej komunikacji w środowisku zespołowym.
 • Dokumentacja:
  • Zdolność do prowadzenia dokładnej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń i rozwiązań.
  • Umiejętność jasnego przedstawiania procedur i instrukcji.
 • Samokształcenie:
  • Chęć ciągłego rozwoju i poszerzania umiejętności.
  • Samodzielność w zdobywaniu wiedzy z zakresu nowych technologii.
Wykształcenie:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku informatyka, informatyka lub inżynieria lub absolwenci studiów nietechnicznych, którzy ukończyli kursy z zakresu technologii informatycznych i/lub programowania komputerowego
 • Znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie produkcyjnej o wysokich standardach jakości pracy, wiodącym międzynarodowym dostawcy high-tech z branży motoryzacyjnej;
 • Atrakcyjne warunki pracy i benefity: możliwość pracy zdalnej, udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, dotacje do kafeterii MyBenefit (w tym karta Multisport), dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i na życie, prywatna opieka medyczna (Medicover), Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i inne świadczenia socjalne korzyści.
 • Valeo działa na rzecz promowania różnorodności we wszystkich jej formach (płeć, niepełnosprawność, społeczna i kulturowa, pokoleniowa) poprzez lokalne polityki i działania, programy mentorskie i szkoleniowe, sieci i partnerstwa.