Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 138948

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy powierzonych przez Dyrektora IAS w szczególności w zakresie: gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, zarządzania kryzysowego, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, magazynu archiwum zakładowego oraz dotyczące wewnętrznych procedur w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika Urzędu
 • gromadzi i analizuje dane z zakresu funkcjonowania urzędu w celu wspierania realizacji zadań oraz prowadzenia sprawozdawczości
 • prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu w celu zapewnienia prawidłowości działań w tym zakresie
 • obsługuje korespondencję przychodzącą/wychodzącą w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów/informacji w urzędzie
 • prowadzi sprawy dot. skarg na pracowników urzędu, wniosków i petycji w celu ich prawidłowego załatwienia
 • prowadzi sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w celu wydania/odmowy wydania informacji publicznej zgodnie z treścią regulacji prawnych
 • gromadzi informację zarządczą a także prowadzi działania analityczne i prognostyczne z zakresu funkcjonowania urzędu w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk mogących negatywnie oddziaływać na prawidłową realizację zadań jednostki
 • prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego i jego Zastępców w celu zapewnienia ich prawidłowej obsługi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2024-07-07

  śląskie Pszczyna
 • Referent prawno-administracyjny

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  Opublikowano: 2024-06-27

  śląskie Bielsko-Biała