Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 126387

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • więcej informacji: https://tiny.pl/ccnbs

 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu prawidłowego wymiaru należności jednostek samorządu terytorialnego
 • Prowadzi czynności sprawdzające, niezastrzeżone dla innych komórek organizacyjnych w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • Wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej w celu poświadczenia nabycia praw majątkowych
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania zobowiązania podatkowego
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania uczestników postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2023-09-27

  śląskie Bielsko-Biała
 • Starszy referent

  Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

  Opublikowano: 2023-09-20

  śląskie Bielsko-Biała
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2023-09-15

  śląskie Bielsko-Biała