Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 120401

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - usługa wsparcia realizowana na stanowisku świadczona jest całodobowo 365/7/24, w związku z tym praca może być świadczona w trybie zmianowym - może występować praca w godzinach nocnych, w święta, niedziele i inne wolne dni. Harmonogram pracy może być zmieniany w trakcie okresu rozliczeniowego - zastępstwa oraz zlecane nadgodziny wynikające z potrzeby zapewnienia wsparcia w trybie całodobowym, możliwe rozkłady czasu pracy:

  W systemie podstawowym - rozkład i wymiar czasu pracy obejmujący nieprzerwanie osiem godzin na dobę w dni robocze miedzy godzinami  7.00 a 18.00 tj.:


  Cyklicznie co drugi tydzień od godz. 7.00 do 15.00,


  Cyklicznie co drugi tydzień od godz. 08.00 do 16.00,


  Cyklicznie jeden tydzień raz na kwartał od godz. 10.00 do 18.00.


  w systemie równoważnym - zmianowy rozkład czasu pracy w godzinach od 07:00 do 19:00 oraz od 19:00 do 07:00 w trybie 24/7/365 • telefoniczna obsługa kilentów zewnętrznych

Zakres zadań

 • rejestruje i obsługuje zgłoszenia telefoniczne w zakresie usług zleconych do obsługi, od użytkowników Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego, w celu ich realizacji
 • analizuje, weryfikuje i rozwiązuje zgłoszenia oraz udziela konsultacji użytkownikom w celu zapewnienia obsługi
 • przekazuje nierozwiązane zgłoszenia do kolejnych linii wsparcia w celu ich realizacji
 • informuje użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia w celu zapewnienia profesjonalnej ich obsługi
 • monitoruje postępy prac nad zgłoszeniami w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu ich realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole: współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami
 • Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania i uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język roboczy Unii Europejskiej - poziom komunikatywny