Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 139404

Warunki pracy

Praca w siedzinie Inspektoratu , II piętro, dostępna winda


Praca przy monitorze komputera


Narażenie na stres

Zakres zadań

 • Obsługuje interesantów
 • Prowadzi ewidencje wynikające z przepisów prawa budowlanego
 • Kompletuje akta sprawy
 • Sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu budownictwa mieszkaniowego
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w administracji
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • komunikatywność, samodzielność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2024-07-07

  śląskie Pszczyna
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2024-06-14

  śląskie Bielsko-Biała