Trelleborg jest światowym liderem w dziedzinie inżynieryjnych rozwiązań polimerowych dla niemal każdej branży na świecie. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, ponieważ nasze talenty doprowadziły nas tutaj. Czyniąc innowacyjność i rozwój aplikacji możliwymi, przy wykorzystaniu inżynierii polimerowej, Trelleborg ściśle współpracuje z wiodącymi markami w branży, aby przyspieszyć ich rozwój oraz napędzać ich biznes, jednocześnie kształtując przemysł i postęp, który przyniesie korzyści społeczności w nadchodzących, ekscytujących latach.

 

Obecnie do naszego zakładu w Bielsku-Białej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Przezbrajacz - Mechanik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Główny zakres zadań i odpowiedzialności osoby, która będzie zatrudniona na tym stanowisku:
 • przezbrojenia maszyn (formy wtryskowe),
 • przygotowywanie form wtryskowych do produkcji.
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne (zawodowe lub średnie),
 • podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, pneumatyki,
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym.
Oferujemy:
 • Długoterminową, pełną wyzwań pracę w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Rozwój osobowy w oparciu o standardy produkcji na światowym poziomie
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Karta Multisport,
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • Pakiet socjalny (bony świąteczne Sodexo, dofinasowania do kolonii dla dzieci, zapomogi indywidualne, dofinansowanie do wypoczynku),
 • Prywatny parking dla pracowników.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o. z siedzibą w 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.
  Dane kontaktowe:
  daneosobowe.bb@trelleborg.com; tel. 0048 32 2147934
 2. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  - przepisy prawa
  - Pani/Pana zgoda
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.