Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Cieszyn
Numer: StPr/21/1773
OBOWIĄZKI:
dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie usług w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym zaś osobom wymagającym całodobowej opieki kierowania do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej;przyjmowanie interesantów i udzielanie niezbędnych informacji w zakresie załatwianych spraw w oparciu o przepisy obowiązujące w pomocy społecznej oraz udzielanie informacji i porad osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale chorym i członkom ich rodzin w zakresie uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych;przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi.prowadzenie postępowań administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o skierowanie do określonego typu domu pomocy społecznej oraz naliczanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, na podstawie przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej, a także kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie;prowadzenie postępowań administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,współpraca z podmiotem świadczącym usługi i nadzór nad jakością świadczonych usług,prowadzenie pracy socjalnej dla tej kategorii osób oraz współpraca z placówkami służby zdrowia świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, szpitalem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej w celu poprawy jakości życia osobom tego wymagającym;przygotowywanie umów z członkami rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej, zobowiązanych do wnoszenia opłaty za jego pobyt;współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego , zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.)znajomośc ustawy o pomocy społecznej oraz KPAumiejętność dobrej organizacji czasu pracy

Miejsce pracy:

Cieszyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w CieszynieZobacz najnowsze oferty

h2
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Doradca wspólnot i spółdzielni

  PKO Bank Polski

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Dermokonsultantka

  Ziko Apteka Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Projektant

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Betoniarz - Zbrojarz

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator Maszyn Zbrojarskich

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała