Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Cieszyn
Numer: StPr/21/1772
OBOWIĄZKI:
25.Szczegółowy opis zadań na wskazanym stanowisku:a) praca socjalna,b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,c) udzielania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego wymagającym, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,d) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe, i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,e) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,f) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,g)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu ograniczania patologii skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,j)przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie na ich podstawie o świadczenia z pomocy społecznej.k) rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w wyznaczonym rejonie,l)współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi.   
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego , zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.)znajomośc ustawy o pomocy społecznej oraz KPAumiejętność dobrej organizacji czasu pracy

Miejsce pracy:

Cieszyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w CieszynieZobacz najnowsze oferty

h2
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Doradca wspólnot i spółdzielni

  PKO Bank Polski

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Dermokonsultantka

  Ziko Apteka Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Projektant

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Betoniarz - Zbrojarz

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator Maszyn Zbrojarskich

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała