Praca: Pedagog

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Pedagog
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer: StPr/21/2910
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://soakat.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/18754_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-pedagog-miejsce-wykonywania-pracy-bielsko-biala.html- Główne obowiązki: Realizacja zadań wynikająca z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.1. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej i rodzinnej kandydatów do przysposobienia dziecka.2. Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy pedagogicznej.3. Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.4. Współpraca z sądem opiekuńczym.5. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.6. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.7. Realizowanie zadań we współpracy z podmiotami systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i innymi instytucjami oraz organizacjami z terenu województwa śląskiego.- Warunki pracy na stanowisku: Praca w pomieszczeniu biurowym, sztuczne oświetlenie, wyjazdy w teren.- Miejsce pracy: ul. Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała + teren Śląska.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Pedagogika


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- Obywatelstwo polskie.- Wykształcenie wyższe (tytuł magistra) na kierunku pedagogika.- Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.- Nieposzlakowana opiniaWymagania dodatkowe:- Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,- Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw,- Korzystanie z pełni praw publicznych, - Biegła obsługa komputera,- Umiejętności organizacyjne,- Komunikatywność, - Kreatywność,- Umiejętność analitycznego myślenia.

Miejsce pracy:

Bielsko-Biała


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w KatowicachZobacz najnowsze oferty

h2
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Doradca wspólnot i spółdzielni

  PKO Bank Polski

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Dermokonsultantka

  Ziko Apteka Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Projektant

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Betoniarz - Zbrojarz

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator Maszyn Zbrojarskich

  PEKABEX

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała