Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 126382

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze,


- praca w terenie,


- praca w szczególnie trudnych warkunkach środowiskowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 - budynek i pomnieszczenia nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej
 • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami
 • Prowadzi samochody służbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia lub biologia lub ochrona środowiska lub inne z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie systemu zarządzania - norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w trudnych warunkach w terenie, dyspozycyjność