Poszukujemy:
Młodsza księgowa
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Twój zakres obowiązków:
 • Weryfikacja, wprowadzanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami,
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z ustawą o rachunkowości i podatku VAT,
 • Kontrola rozrachunków,
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • Wystawianie i księgowanie wewnętrznych dokumentów księgowych,
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych i wydruków/ zestawień,
 • Sporządzanie zestawień i raportów w zakresie finansowo-księgowym.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego związanych merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem pracy a nieujętych w niniejszym opisie.

Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (w obszarze finansów, ekonomii, rachunkowości) – (mogą być w trakcie)
 • Znajomość prawa podatkowego, w szczególności CIT, VAT
 • Nastawienie na współpracę i poszukiwanie rozwiązań,
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność w planowaniu i organizowaniu czasu pracy,
Mile widziane:
 • Znajomość Enova365.
Benefity:
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie zajęć sportowych - Mutlisport
 • spotkania integracyjne
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.