Rekrutacja wewnętrzna:

Kontroler jakości pomiarów
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
GŁÓWNE ZADANIA:
 • Kontrola geometrii odlewów przy użyciu maszyn pomiarowych i uniwersalnych środków kontrolno-pomiarowych
 • Odbiór jakościowy bieżącej produkcji, zwolnienie produkcji
 • Sprawdzanie odlewów zgodnie z Planami Kontroli w zakresie obowiązującym na danym stanowisku
 • Nadzór nad dokumentacją procesu, zmianami oraz aktualizacja w przydzielonym obszarze
 • Archiwizowanie dokumentacji kontroli produkcji zgodnie z wymaganiami norm i specyficznymi wymaganiami klientów
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnie z wymaganiami norm i standardów określonych w dokumentacji systemowej, planach kontroli i dokumentacji klienta
 • Przygotowanie podległego obszaru do Audytów Systemu, Procesu i Wyrobu, 5S
 • Współpraca z wydziałem produkcyjnym odnośnie wykonywanych pomiarów
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Analiza danych pomiarowych, raportowanie, archiwizacja wyników pomiarowych
 • Przeprowadzanie analizy MSA dla maszyn pomiarowych
 • Tworzenie programów pomiarowych na bazie dokumentacji klienta
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie min. średnie, wskazane techniczne
 • Znajomość systemu SAP
 • Znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Samodzielność, zdolności analityczne
 • Komunikatywność
 • Znajomość Systemu Zarządzania Jakością IATF 16949
OFERUJEMY:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Pracę w systemie czterobrygadowym
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Szkolenia i rozwój kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Przed siębiorstwo Produkcyjno-Handlowe iUsługowe ALFA Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, dla potrzeb niezb ę dnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego. Wyrażam również zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).”


 • Inżynier ds. Jakości Dostawców (SQA)

  NEMAK POLAND Sp. z o.o.

  Opublikowano: 2022-11-30

  śląskie Bielsko-Biała