Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 133007

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze. W budynku brak windy.Konieczność przemieszczania się między piętrami. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Wydziału Prewencji
 • przyjmuje i ewidencjonuje dokumentację przychodzącą i wychodzącą w odpowiednich dziennikach, rozdziela i wysyła pocztę zwykłą oraz resortową, przedkłada dokumentację Naczelnikowi do podpisu
 • prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze
 • sporządza spisy archiwalne i przekazuje dokumenty do składnicy akt
 • udziela informacji stronom o referencie sprawy
 • sporządza comiesięczne wykazy obecności funkcjonariuszy w służbie
 • obsługuje pocztę elektroniczną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • umiejętność sporządzania i redagowania dokumentów
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe