Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Pszczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 126639

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym dwuzmianowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze budynku, klimatyzowane.

Zakres zadań

 • Rejestruje, modyfikuje informacje w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych, w celu rzetelnego gromadzenia danych.
 • Dokonuje sprawdzeń w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych, w celu dostarczenia aktualnych danych jak również, w celu dostarczania informacji patrolom pełniącym służbę w jednostce.
 • Wyjaśnia błędy związane z kartami MRD5 i wyrokami z przedstawicielami instytucji zewnętrznych(Straż Miejska, Sąd) w celu korygowania błędów.
 • Przygotowuje zaświadczenia i informacje o wpisach w Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego dotyczące punktów karnych, w celu udzielania informacji zainteresowanym osobom lub upoważnionym podmiotom.
 • Elektronicznie ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z Zespołu, w celu udokumentowania wpływów i wypływów tych dokumentów stanowiących podstawę podjęcia i wykonywania czynności służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne


 • Inspektor

  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

  Opublikowano: 2023-09-20

  śląskie Żywiec
 • Inspektor wojewódzki

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Opublikowano: 2023-09-14

  śląskie Bielsko-Biała