Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 117337

Warunki pracy

- narzedzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner oraz inne urządzenia i materiały biurowe,


- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, siedziba na trzecim piętrze).

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za:
 • prowadzenie biura podawczego Urzędu, w tym w szczególności przyjmowanie wniosków, prowadzenie dziennika podawczego w systemie EZD, przekazywanie korespondencji pracownikom zgodnie z dekretacją,
 • wysyłanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek,
 • udzielanie informacji petentom o stanie załatwionych spraw,
 • administrowanie mieniem stałym i ruchomym Delegatury,
 • prowadzenie spraw związanych z wyjazdami i eksploatacją samochodu służbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane wykształcenie wyższe.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Skrupulatnośc i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • Otwartość i umiejętność pracy z klientem.