Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 85932

Warunki pracy

Praca biurowa w Oddziale Bielsko-Biała połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka). Obsługa klienta zewnętrznego.


Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Miejsce pracy mieści się na 4 piętrze budynku Oddziału z windą do 3 piętra.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje wytwarzanie i obrót sadowniczym materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli w punktach sprzedaży i u producentów w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą powstać na etapie produkcji lub obrotu.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje uprawy w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym kontrola zakazu stosowania materiału siewnego modyfikowanego genetycznie w celu sprawdzenia zgodności prowadzonych upraw z obowiązującymi przepisami.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób materiału siewnego w celu potwierdzenia ich jakości i tożsamości w trakcie badań laboratoryjnych lub oceny poletkowej.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje postępowanie z materiałem siewnym niespełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie laboratoryjnej w celu wyeliminowania w obrocie materiału siewnego niespełniającego wymagań.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu potwierdzenia wykonania zakazu określonego w orzeczeniu decyzji.
 • Przy współudziale drugiego pracownika przyjmuje i sprawdza wnioski do oceny polowej wraz z dokumentacją, w celu ich rozpatrzenia oraz wprowadza dane z wniosków do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.
 • Przy współudziale drugiego pracownika udziela niezbędnych informacji i wyjaśnia wątpliwości podmiotom z zakresu nasiennictwa podczas szkoleń informacyjnych w celu przedstawienia obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja.
 • Współpraca.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.
 • Język angielski poziom komunikatywny.


Zobacz najnowsze oferty

h2
 • Zaopatrzeniowiec / Handlowiec

  OPOLTRANS Spółka z o.o.

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Mistrz zmianowy na wydziale wtrysku

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator młynów i mieszalników

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Dekorator

  OCHNIK S.A.

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Kierownik Projektu ds. Instalacji Elektrycznych

  PEKABEX

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Kierownik Budowy

  PEKABEX

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała