Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 116850

Warunki pracy


 • obsługa komputera, dobra znajomość pakietu Office

 • wyjazdy samochodem służbowym w teren,

 • praca administracyjno-biurowa

 • możliwe nietypowe godziny pracy w przypadkach kryzysowych,

 • stres związany z przeprowadzaniem kontroli i kontaktem z klientem,

 • brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania wynikające z prawa krajowego i prawa UE
 • przeprowadza kompleksowe kontrole w miejscach utrzymywania zwierząt
 • prowadzi sprawy z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonuje czynności związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, wraz z opracowaniem dokumentacji
 • prowadzi postępowania administracyjne, sporządza projekty decyzji i zaświadczeń
 • prowadzi dokumentację, sprawozdawczość, wymagane rejestry i niezbędną ewidencję prowadzonych spraw oraz wykonuje inne polecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • kontroluje przemieszczanie oraz obrót i handel zwierzętami oraz produktami, wraz z prowadzeniem wymiany informacji w systemach informatycznych
 • kontroluje prowadzenie badań zwierząt i produktów umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu lub handlu i wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • prowadzi kontrole w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe