Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Pszczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 115845

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie oraz na terenie powiatu pszczyńskiego w godzinach od 7:30 do 15:30

 • możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych

 • wyjazdy samochodem służbowym do wykonywania czynności kontrolnym w terenie

 • wyjazdy służbowe na narady, konferencje oraz szkolenia

 • stras związany z prowadzeniem kontroli

 • brak wind, podjazdów, wąskie przejścia, brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w miejscach utrzymywania zwierząt w aspekcie dobrostanu, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt
 • prowadzi sprawy z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • wykonuje czynności związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, wraz z opracowaniem dokumentacji
 • prowadzi postępowania administracyjne, sporządza projekty decyzji i zaświadczeń
 • prowadzi dokumentację, sprawozdawczość, wymagane rejestry i niezbędną ewidencję prowadzonych spraw
 • wystawia świadectwa zdrowia w obrocie krajowym, na rynki UE i na rynki krajów trzecich
 • wykonuje zadania wynikające z prawa krajowego i prawa UE
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne (np. VetLink, TRACES NT, SIRZ, ZIPOD)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe