Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 103511

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno-kontrolne poza siedzibą. Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz), aparat fotograficzny. Wykonywanie kontroli na terenie powiatu cieszyńskiego - wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontrole obiektów budowlanych. Praca związana z bezpośrednią obsługą interesantów.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • obsługa interesantów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Uprawnienia budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność