Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 137782

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 6447,81 zł brutto
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS
 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00
 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka do dokumentów
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w budynku V piętrowym; przestrzeń pracy KIS: parter, IV; V piętro
 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy oraz w platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – wejście główne
 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – parter budynku, w przestrzeni US
 • Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej – przed budynkiem US
 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Prowadzi w pierwszej instancji postępowania w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej (WIT) w celu rozpatrzenia wniosku i wydania stosownego rozstrzygnięcia, w spójności z dotychczas wydanymi rozstrzygnięciami, a także postępowania w sprawach cofnięcia albo unieważnienia WIT; w tym przygotowuje projekty pism i decyzji
 • Współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości w zakresie stosowania przepisów prawa i klasyfikacji taryfowej wyrobów pobranych do badań
 • Rejestruje dane w zakresie wniosków i decyzji WIT w Systemie EBTI PL2 oraz EBTI3
 • Współpracuje z komórkami prowadzącymi postępowania w II instancji; opracowuje projekty pism merytorycznych kierowanych do II instancji w zakresie spraw prowadzonych w związku z odwołaniem złożonym przez podatnika (m.in. ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w odwołaniu)
 • Obsługuje informacje telefoniczne i e-mailowe dla klienta zewnętrznego w zakresie właściwości rzeczowej komórki, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji podmiotom zamierzającym skorzystać z instytucji wiążącej informacji taryfowej
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w zakresie klasyfikacji w związku z zapytaniami innych organów
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia kaskadowe w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom
 • Przygotowuje stanowiska w zakresie instrukcji wyjazdowych dla przedstawicieli Polski na sesje Komitetu Systemu Zharmonizowanego na szczeblu Światowej Organizacji Celnej (WCO) oraz na posiedzenia Komitetu Kodeksu Celnego na poziomie UE, w zakresie właściwości rzeczowej komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa celnego (w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego), prawa Unii Europejskiej oraz Nomenklatury Scalonej (CN)
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad klasyfikacji
 • Dobra znajomość edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Kreatywność, umiejętność argumentowania


 • Stażysta / Stażystka w Dziale Administracyjno-Finansowym

  Urząd Dozoru Technicznego

  Opublikowano: 2024-05-17

  śląskie Bielsko-Biała