Koordynator projektów
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Zakres obowiązków:
 • Koordynacja Pracowników/Zleceniobiorców na podległych projektach
 • Wsparcie Pracowników/Zleceniobiorców w pracy i aklimatyzacji w Polsce
 • Tłumaczenia ustne z j. polskiego na j. rosyjski i odwrotnie (np. szkolenia)
 • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Pracownikami/Zleceniobiorcą – Klientem – Centralą
 • Planowanie pracy, zarządzanie absencją i rotacją Pracowników/Zleceniobiorców
 • Współpraca z Działem Kadr w zakresie rozliczania godzin Pracowników/Zleceniobiorców i wypłat zaliczek
 • Współpraca z Działem Legalizacji w zakresie przedłużania pobytu obcokrajowców na terenie RP
 • Rozliczanie, zakwaterowania Pracowników/Zleceniobiorców
 • Pełnienie roli doradczej w zakresie zagadnień związanych z zatrudnieniem obcokrajowców (w zakresie Prawa Pracy/ Ustawy o Pracy Tymczasowej/ Legalizacji)
Wymagania:
 • Znajomość języka rosyjskiegoukraińskiego oraz język polski na poziomie umożliwiającym profesjonalną komunikację biznesową (ustną i pisemną)
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów lub zarządzaniu ludźmi
 • Odpowiedzialność, skuteczna praca pod presją czasu, umiejętność wyznaczać priorytety i Jednocześnie realizować wiele zadań
 • Podejście do pracy z energią i optymizmem
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Dobra znajomość pakietu Office.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.