Wdrożeniowiec systemów informatycznych
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 

Firma REKORD SI Sp. z o.o. z Bielska-Białej, wiodący producent oprogramowania dla urzędów i przedsiębiorstw poszukuje pracownika na stanowisko:

Jesteśmy producentem systemów informatycznych.

Tworzymy i rozwijamy oprogramowanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Ze względu na coraz większą liczbę projektów podjęliśmy decyzję o powiększeniu zespołów wdrożeniowych.

Prowadzimy więc rekrutację na stanowisko wdrożeniowca - dzięki temu istnieje możliwość pracy w wybranym zespole wdrożeniowym:

1) Zespół systemów ERP

2) Zespół systemów Enterprise Content Management

3) Zespół systemów podatkowych, ewidencyjnych i opłat

4) Zespół systemów finansowych i kadrowo-płacowych

 

Twój zakres obowiązków:
 • Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach lub wdrażanie systemów informatycznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - Urzędach Miast i Gmin
 • Współpraca z klientami poprzez: prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania, obsługę zgłoszeń, tworzenie materiałów szkoleniowych, instalowanie i konfigurowanie środowiska dla aplikacji i systemów u klienta lub z siedziby firmy
 • Wsparcie procesów rozwoju oprogramowania poprzez: współpracę z zespołem programistów, testowanie aplikacji
Nasze wymagania:
 • Chęć wdrażania oprogramowania w przedsiębiorstwach lub Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania wiedzy
 • Otwartość na pracę z ludźmi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
Technologie, których używamy:

Mile widziane:
 • SQL
 • PostgreSQL
 • Windows Server
To oferujemy:
 • pracę na stanowisku: Wdrożeniowiec systemów informatycznych w zespole ERP
 • pracę na stanowisku: Wdrożeniowiec systemów informatycznych w zespole Enterprise Content Management
 • pracę na stanowisku: Wdrożeniowiec systemów informatycznych w zespole podatków, ewidencji i opłat
 • pracę na stanowisku: Wdrożeniowiec systemów informatycznych w zespole finansowym i kadrowo-płacowym
 • umowa o pracę
 • wsparcie zespołu
 • program mentoringu dla nowych pracowników
Benefity:
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • firmowa biblioteka
 • parking dla pracowników
 • inicjatywy dobroczynne

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy (w CV) informacji o następującej treści:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.