Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 88247

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • praca w terenie,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją,

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności w ramach kontroli celno-skarbowych prowadzonych w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w celu zabezpieczenia należności budżetu państwa oraz w ramach kontroli celno-skarbowych w trybie art. 48 Kodeksu Celnego
 • Wykonuje czynności w ramach postępowań podatkowych w pierwszej instancji oraz postępowań kontrolnych w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisó w celu zabezpieczenia należności budżetu państwa
 • Wykonuje czynności w ramach postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe w celu dyscyplinowania do prawidlowej realizacji należności podatkowych i innych
 • Opracowuje i przekazuje informacje i materiał dowodowy, dotyczący realizowanych i zrealizowanych kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych w celu wykorzystania ich w pracach planistycznych, sprawozdawczości oraz w ramach współpracy z innymi organami, sądami, prokuratorami.
 • Realizuje pomoc prawną zleconą przez inne organy podatkowe w celu wsparcia innych organów w ramach realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku : w administracji ( w urzędach lub organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych) lub pracy biurowej
 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i rachunkowości
 • Umięjętnośc pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz najnowsze oferty

  h2
 • Lekarz Stomatolog

  LUX MED Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Tokarz CNC

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Ślusarz Narzędziowy

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • śląskie Bielsko-Biała
 • Specjalista ds. Customer Service - Dział Jakości

  ASK Poland Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Specjalista ds. Customer Service - Dział Logistyki

  ASK Poland Sp. z o.o.

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała