Praca: Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 87987

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bhp, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego. Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu. Stres związany z obsługą interesantów. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniu na parterze, budynek zabytkowy bez urządzeń dźwigowych może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane toalety, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem systemu Spirala-Zint
 • prowadzenie archiwum WKU i depozytu ksiąg ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przyjmowanie i przekazywanie do innych WKU dokumentacji ewidencyjnej zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania WKU w celu właściwego prowadzenia ewidencji
 • przygotowywanie, ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy i osobom nie podlegającym służbie wojskowej
 • wypisywanie, ewidencjonowanie i wydawanie duplikatów książeczek wojskowych
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania występujących w wydziale planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami
 • typowanie dokumentów ewidencyjnych i przekazywanie ich do archiwum oraz wykonywanie protokołów zniszczenia dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Zobacz najnowsze oferty

h2
 • Ustawiacz procesu wtrysku

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Ustawiacz procesu rozdmuchu

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Drukarz w technologii sitodruku lub tampodruku

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Magazynier bez uprawnień

  BEL-POL

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Magazynier

  BEL-POL

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała