Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87110

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • wysiłek fizyczny

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • praca w zespole na zasadach określonych w umowie z Pracodawcą o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników (wymagane złożenie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej)

 • praca fizyczna z wykorzystaniem środków transportu wewnętrznego (spalinowych i elektrycznych wózków jezdniowych podnośnikowych ręcznych wózków paletowych)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się w budynku magazynu depozytowego w Cieszynie przy ul. Mostowej 4 obiekt posiada powierzchnię składowania towarów na poziomie gruntu

 • stanowiska pracy biurowej znajdują się na I kondygnacji w wydzielonych pomieszczeniach

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • budynek i stanowisko pracy nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi magazyn depozytowy i nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Przyjmuje towary oraz wydaje towary z magazynu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Rejestruje w księdze magazynowej prowadzonej w systemie informatycznym wszelkie operacje odnoszące się do przyjęcia na stan magazynu depozytowego i wydania z niego towarów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Udostępnia towary do badań i ekspertyz prowadzonych w magazynie biegłym i rzeczoznawcom, na zlecenie właściwej komórki merytorycznej oraz udostępnia potencjalnym nabywcom towary do oględzin, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Przygotowuje towary dla komisji ds. wyceny i zniszczenia w celu prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Przygotowuje towary do spisów inwentarzowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Dba o prawidłowość i aktualność oznaczeń przechowywanych towarów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych
 • Sporządza na zlecenie przełożonego zestawienia ilościowe i wartościowe przechowywanych towarów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania magazynu depozytowo- likwidacyjnego oraz właściwego zabezpieczenia przechowywanych w nim depozytów i dowodów rzeczowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych


Zobacz najnowsze oferty

h2
 • Zaopatrzeniowiec / Handlowiec

  OPOLTRANS Spółka z o.o.

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • śląskie Bielsko-Biała
 • Stolarz / Cieśla

  PEKABEX

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Operator suwnicy

  PEKABEX

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Cieszyn