Programista .Net / C#
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Specjalizujemy się w tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania dla sektora administracji publicznej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Samodzielnie decydujemy, które produkty chcemy tworzyć i w jaki sposób je rozwijać. Podczas realizowanych projektów Pion Rozwoju Oprogramowania współpracuje z pionami analityczno-wdrożeniowymi.

Liczba osób:
 • w zespołach: 4-6
 • w Pionie Rozwoju Oprogramowania: 36
 • w Pionach Wdrożeniowych: 48
 • zatrudnionych w Rekord SI: 120
Twój zakres obowiązków
 • Projektowanie i tworzenie aplikacji webowych dla klientów z sektora administracji publicznej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • Utrzymywanie i optymalizacja istniejących rozwiązań,
 • Praca w kilkuosobowym zespole w metodyce SCRUM,
 • Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu problemów występujących na produkcji.
Nasze wymagania
 • znajomość i doświadczenie w pracy w technologiach .NET, .NET Core
 • znajomość i doświadczenie w programowaniu w języku C#
 • znajomość Javascript, HTML5, CSS3
 • umiejętność pracy z relacyjnymi bazami danych
 • znajomość architektury opartej o mikrousługi
 • znajomość systemów kontroli wersji
Mile widziane
 • znajomość: TypeScript, Bootstrap
 • znajomość: Angular, AngularJS, React
 • znajomość: GIT
 • znajomość wzorców projektowych
 • znajomość zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania (testy jednostkowe, testy integracyjne itp.)
Podział czasu pracy:
 • 65% nowe funkcjonalności
 • 25% utrzymanie kodu
 • 5% spotkania
 • 5% dokumentacja
Tak pracujemy
 • masz wpływ na wybór narzędzi i technologii
 • masz wpływ na rozwiązania technologiczne
 • masz wpływ na produkt
 • koncentrujesz się na rozwoju produktu
 • agile
 • scrum
Tak pracujemy nad projektem
 • Clean Code
 • code review
 • pair programming
 • Continuous Deployment
 • Continuous Integration
 • deployment na poziomie zespołu
 •  wsparcie architekta / lidera technicznego
 • automatyzacja testów
 • środowiska testowe
 • testy funkcjonalne
 • testy integracyjne
 • testy jednostkowe
 • testy wydajnościowe
Takie dajemy możliwości rozwoju
 • branżowe platformy e-learningowe
 • budżet rozwojowy
 • czas na rozwój Twoich pomysłów
 • konferencje w Polsce
 • mentoring
 • przestrzeń do eksperymentowania
 • szkolenia wewnątrzfirmowe
 • szkolenia zewnętrzne
 • wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych
 • wspieramy wydarzenia dla IT
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie
To oferujemy
 • Współtworzenie sukcesu polskiej, dynamicznie rozwijającej się firmy informatycznej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Współpracę z młodym i prężnym zespołem
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
Benefity
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • firmowa biblioteka
 • gry wideo w pracy
 • parking dla pracowników
 • inicjatywy dobroczynne

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy (w CV) informacji o następującej treści:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.