Programista Delphi
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Twój zakres obowiązków
 • projektowanie, tworzenie i utrzymanie aplikacji dla klientów z sektora administracji publicznej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych
 • rozwój istniejących aplikacji z uwzględnieniem zmiany technologii
 • praca w kilkuosobowym zespole w metodyce SCRUM
 • analiza istniejących i przyszłych wymagań funkcjonalnych
 • wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu problemów występujących na produkcji
Nasze wymagania
 • znajomość i doświadczenie w pracy w technologii Delphi
 • znajomość relacyjnych baz danych
 • znajomość architektury opartej o mikrousługi
 • znajomość systemów kontroli wersji
Mile widziane
 • znajomość platformy .NET, .Net Core
 • znajomość: Angular, AngularJS, React
 • znajomość Javascript, TypeScript, HTML5, CSS3
 • znajomość: GIT
 • znajomość zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania (testy jednostkowe, testy integracyjne itp.)
Podział czasu pracy:
 • 50% nowe funkcjonalności
 • 50% utrzymanie kodu
 • 5% spotkania
 • 5% dokumentacja
Takie dajemy możliwości rozwoju
 • branżowe platformy e-learningowe
 • budżet rozwojowy
 • czas na rozwój Twoich pomysłów
 • konferencje w Polsce
 • mentoring
 • przestrzeń do eksperymentowania
 • szkolenia wewnątrzfirmowe
 • szkolenia zewnętrzne
 • wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych
 • wspieramy wydarzenia dla IT
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie
To oferujemy
 • Zespół, w którym ceni się dobre relacje i twórczą współpracę
 • Komfortowe stanowisko w Centrum Badawczo-Rozwojowym Rekord SI
 • Rozwój zawodowy: udział w szkoleniach i konferencjach, dostęp do kursów na pluralsight.com, szkolenia wewnętrzne, lekcje języka angielskiego w siedzibie firmy, możliwość realizacji w godzinach pracy projektów rozwojowych zaproponowanych przez pracownika
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Polisa prywatnej opieki medycznej
Benefity
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • firmowa biblioteka
 • gry wideo w pracy
 • parking dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy (w CV) informacji o następującej treści:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.