Poszukujemy:
Inżyniera budowy w dziale badań i rozwoju
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Twój zakres obowiązków
 • Współuczestnictwo w tworzeniu wytycznych w obszarach projektowych i budowlanych
 • Optymalizacja obecnie stosowanych rozwiązań technologicznych
 • Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych w zakresie nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Analiza kosztów oraz analiza opłacalności nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie wyceny nowych technologii
 • Optymalizacja materiałowa pod kątem spełniania obowiązujących ustaw i wytycznych
 • Bieżące podnoszenie znajomości wszystkich przepisów branżowych, instrukcji i procedur wewnętrznych dotyczących powierzonego odcinka pracy, oraz doskonalenie umiejętności praktycznego ich zastosowania
 • Dokładne i terminowe wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z powierzonego zakresu pracy zgodnie z poleceniami przełożonego
 • Bieżąca aktualizacja wyników pracy w systemie Lotus Notes
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, związanych merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem pracy, a nieujętych w opisie
Nasze wymagania
 • Studia I stopnia inżynierskie o profilu budowlanym
 • Znajomość programów CAD oraz programów pakietu MS Office; podstawowa wiedza inżynierska, podstawowa znajomość procesu budowlanego, umiejętność czytania dokumentacji techniczno - budowlanej
 • Niezbędna samodzielność. Praca samodzielna, podporządkowana przełożonemu - samodzielne planowanie i organizowanie pracy, ustalanie priorytetów, przystosowanie bieżących planów do sytuacji i zmieniających się okoliczności pod kierownictwem przełożonego
Mile widziane
 • Studia o profilu architektonicznym, studia II stopnia o profilu budowlanym
 • Praktyczne doświadczenie w procesie budowlanym oraz w sporządzaniu dokumentacji techniczno - budowlanej
 • Znajomość programów SketchUp oraz Revit
To oferujemy
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej, będącej wiodącą firmą w swojej branży
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów
 • Szeroki wachlarz benefitów pracowniczych
 • Wymagające, ale przyjazne środowisko pracy
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego
Benefity:
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie zajęć sportowych - Mutlisport
 • spotkania integracyjne
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 • Inżynier Budowy ds. kontraktowania

  Murapol Venture Partner S.A.

  Opublikowano: 2024-07-03

  śląskie Bielsko-Biała
 • Inżynier Budowy w dziale jakości

  Murapol Venture Partner S.A.

  Opublikowano: 2024-06-26

  śląskie Bielsko-Biała