Księgowy/Księgowa

Kontakt:

Sekretariat

https://www.muzeum.bielsko.pl

E-mail: sekretariat@muzeum.bielsko.pl

Stanowisko: Księgowy/Księgowa
Miejsce pracy: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
• samodzielne sporządzanie listy płac i kontrolę dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzeń pracowników,
• prowadzenie kart wynagrodzeń,
• sporządzenie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS,
• kompletowanie obowiązującej dokumentacji i naliczanie zgodnie z przepisami wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i świadczeń rehabilitacyjnych,
• samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik,
• wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
• sporządzanie umów o dzieło, umów zlecenia,
• rejestrowanie operacji księgowych zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami,
• przygotowanie zestawień danych księgowych na potrzeby zewnętrze i wewnętrzne
• wykonywanie innych zadań zleconych przez głównego księgowego
Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
• minimum 5-letnie doświadczenie,
• biegła obsługa komputera,
• znajomość przepisów prawnych dotyczących płac i kadr, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, a także przepisów o rachunkowości,
• bardzo dobra organizacja pracy i pozytywne nastawienie,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• sumienność oraz dokładność,
• chęć poszerzania swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę po okresie próbnym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
• wynagrodzenie: stawka zasadnicza 3.800,00 zł., dodatek stażowy oraz premia uznaniowa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@muzeum.bielsko.pl
Kontakt telefoniczny: 572303753
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.