KONSERWATOR

Kontakt:

Beata

E-mail: OSRODEK@NADZIEJA.BIELSKO.PL

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”
zaprasza do aplikowania na stanowisko:

KONSERWATOR

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Wśród Twoich obowiązków znajdzie się m.in.:
• Dbanie o należyty stan budynku i terenów zielonych
• Bieżące usuwanie awarii i usterek
• Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku, infrastruktury technicznej i terenów przyległych
• Naprawa i konserwacja sprzętu

Aplikuj jeśli:
• Posiadasz umiejętności i kwalifikacje pozwalające na rzetelne wykonywanie Twoich obowiązków oraz prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• Pracę na ½ etatu – mile widziane osoby na rencie, emeryturze lub ze stopniem niepełnosprawności
• Umowę o pracę w prężnie działającej organizacji pozarządowej
• Pracę w zespole ludzi, dla których ważny jest drugi człowiek

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać na adres: osrodek@nadzieja.bielsko.pl z dopiskiem KONSERWATOR

Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.”
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych będzie Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. Dane osobowe przetwarzana będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z pkt IV 5 Polityki transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych, która obowiązuje w Fundacji od 25 maja 2018 r. Osobom aplikującym przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody, prawo do skargi