Kierownik działu Rehabilitacji

Kontakt:

Radosław Seklecki

http://www.villabarbara.pl

E-mail: dyrektor@villabarbara.pl

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii
– Koordynacja i nadzorowanie pracy zespołu fizjoterapeutów
– Nadzór nad infrastrukturą działu rehabilitacji
– Nadzór nad dokumentacją obowiązującą w placówce
– Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
– Inne zadania wyznaczone przez przełożonego

DOŚWIADCZENIE W PRACY NA STANOWISKU KIEROWNIKA
KOMUNIKATYWNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA PRACY
OTWARTOŚĆ NA NOWE WYZWANIA I PROJEKTY

Tel. 33 817 23 00