inżynier ochrony środowiska, inżynier budownictwa wodnego

Kontakt:

Monika Gałczyńska

E-mail: biuro.srodowisko@wp.pl

Zatrudnimy inżyniera ochrony środowiska, inżyniera budownictwa wodnego na stanowisku asystenta projektanta.
Wymagana znajomość AutoCad.