Dam pracę – krajacz

Kontakt:

Adam Krokowski

https://remi.com.pl/

E-mail: zarzad@remi.com.pl

Drukarnia REMI zatrudni pracownika do introligatorni na stanowisko krajacza. Tel. 604 546 302, zarzad@remi.com.pl